Sinh hoạt cụm 7 lần 3

Sinh hoạt cụm 7 lần 3 của Trường MG Thị trấn , MG Mỹ quý , MG Thanh Mỹ được diễn ra vào ngày 15/5/2018. Buổi giao lưu diễn ra thật là ý nghĩa, vui vẽ và hào hứng với buổi thảo luận sau 2 tiết dạy và 2 trò chơi.